Hem adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les teves dades de caràcter personal d'acord amb la legislació vigent.

Les teves dades personals són incorporats a les nostres bases de dades al moment en què et registres amb l'únic objectiu de facturar i enviar els enviaments que ens hagis sol·licitat, així com per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar-te d'interès. En cap cas aquests dades seran cedits a terceres empreses. D'acord amb l'aplicació del Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD), que entrarà en vigor a partir del 25 de maig de 2018, Expowatches (www. Expowatches.com) ha modificat les seves polítiques de privacitat, les que regeixen el tractament de les seves dades de caràcter personal en la seva relació amb nosaltres i en tot moment podràs exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant-nos un email a info@expowatches.com